Eletelephony
Once there was an elephant
Who tried to use the telephant.
No, no, I mean an elephone
Who tried to use the telephone.
Howe'er it was, he got his trunk
Entangled in the telephunk.
The more ho tried to get it free,
The louder buzzed the telefee.
Dear me, I am not certain quite
That even now I've got it right.
I fear I'd better drop my song
Of elephang and telephong.
Slonofón
Bol raz jeden malý slon,
čo použiť chcel telelón.
Nie, chcem povedať malý fon,
čo použiť chcel telefón.
Tak či tak, jeho veľký nos
pricvikol mu ten telefos.
Čím viac ho skúšal dostať von,
tým viacej zvonil televon.
No teda, neviem ani sám,
či teraz to už dobre mám.
Tak radšej skončím tento song,
kde cingá slong a telefong.

preložil Martin Minich