Robert Frost
Fire And Ice
Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire,
I hold with those who favour fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
and would suffice.
Robert Frost
Oheň a ľad
Na konci svet vraj vzbĺkne v plam,
Či stuhne v ľad.
Tak ako vášeň ľudskú znám,
Verím skôr, že to bude plam.
Ak mám však vybrať nadvakrát –
Poznám aj zášť, a pochýb niet,
Že nenávisť a ľudský chlad
Vie zničiť svet –
Tak akurát.
Robert Frost
Oheň a mráz
Vravia, že v ohni skončí svet svoj pád
    či v mraze?
Aj ja som vzplanul vášňou jedenkrát
a preto v náruč ohňa vstúpim rád.
Ak neskončí však pri jednom raze –
viem, odkedy som spoznal zášti hrot
poviem vám, že ku celkovej skaze
mráz je tiež vhod
– svet zničiť dokáže.

preložil Martin Minich

preložil Prf Xup, známi praktyk