Greenday

Basket Case

Prípad na stredu

Bezonkazo

Do you have the time
to listen to me whine
about nothing and everything
all at once
I am one of those
mellodramatic fools
neurotic to the bone
no doubt about it
Sometimes I give myself
the creeps
Sometimes my mind
plays tricks on me
it all keeps adding up
I think I'm cracking up
am I just paranoid
am I just stoned
So I went to a shrink
to analyse my dreams
It's lack of sex he said
what's bringing me down
So I went to a whore
She said my life was bore
so I'd quit my whining
'cos is't brining her down.
Sometimes I give myself
the creeps
Sometimes my mind
plays tricks on me
it all keeps adding up
I think I'm cracking up
am I just paranoid
am I just stoned
Máš čas na mňa snáď
ma chvíľu počúvať
o všetkom a o ničom
tie moje reči
Ja som jeden z tých
bláznov dramatických
do kostí neurotik
tak ako sa svedčí
Niekedy mám sám zo seba
triašku
Hlavu mám z toho celkom
na sračku
A všetko dokopy
asi mi preskočí
snáď paranoidné
halušky mám
Šiel som za psycháčom
na analýzu snov
vraj celá vec je v tom
že sex mi chýba
Šiel som za prostitútkou
vraj má mojich smútkov
až po krk, tak nech
jej tam nezavýjam
Niekedy mám sám zo seba
triašku
Hlavu mám z toho celkom
na sračku
A všetko dokopy
asi mi preskočí
snáď paranoidné
halušky mám
Ĉu vi havas tempon
Aŭskulti momenton
pri io kaj nenio
konfuze
Mi 'stas bubo tia
malmemharmonia
Neŭrotikul' ĝisoste
sendube
Foje mi min
mirtimtremigas
Foje mja mens'
min konfuzigas
sumsume ĉio ĉi
diskrakas mia viv'
ĉu estas paranoj'
ĉu drogŝtonig'
Laŭ psikoriparist'
sonĝoanalizist'
min malsufiĉ' da seks'
malhumorigas
Mi iris al putin'
laŭ ŝi mia inklin'
veadi dume ŝin
malhumorigas
Foje mi min
mirtimtremigas
Foje mja mens'
min konfuzigas
sumsume ĉio ĉi
diskrakas mia viv'
ĉu estas paranoj'
ĉu drogŝtonig'

slovakigo kaj esperantigo/preklady do [sk] a [eo]: Martin Minich